We Experienced Smart Bicycle Application for You

?SPARK’?n Eylül ay?nda ba?latt??? yeni uygulamas? “Ak?ll? Bisiklet Kiralama Sistemi” projesini Arkitera olarak sizler için bizzat yerinde görüp, uygulad?k.

Dalyan’dan Kartal’a uzanan sahil aks? üzerinde istasyonlar?n yer ald??? bu sistemi, Caddebostan sahilinde yer alan istasyonunda ben, Selin Biçer, U?ur Ceylan ve eski Arkitera çal??anlar?ndan P?nar Koyuncu ile deneyimledik.

Ard arda s?ral? pembe bisikletler – “Neden hepsi pembe renkte?” sorusu ak?llara gelebilir – çok cazip görünse de kiralama i?lemini yapabilmemiz için aç?kças? biraz kafa yorduk. Kiralama i?lemi ya abonman kart? ya da kredi kart? ile yapabiliyor, saati 2 TL kar??l???nda bisikletlerden birini kiralayabiliyorsunuz. Minimum kiralama süreniz 1 saat. Biz kredi kart? ile i?lem yaparak, iki bisiklet kapt?k ve Caddebostan sahilinde turlad?k. Kiralama i?lemi gerçekle?irken, kredi kart?n?zdan bisiklet ba??na 50 TL bloke ediliyor. ??lem sonucu elinize bir makbuz geçiyor ve makbuzdaki kodu bisikletlerin yan?nda bulunan sisteme girerek kitli olan bisikleti istasyonundan ç?karabiliyorsunuz. Ayr?ca o bölgede kameralar mevcut. Kiralama i?lemi yaparken ve bisikleti al?rken izleniyorsunuz.

Bisikletler oldukça rahat ve kullan??l?. Sepet, ???k ve kilit gibi birçok aksesuar bisikletlerde yer al?yor. Ama unutmay?n bisikletleri kiralad???n?z süre bitimine kadar bu aks üzerinde yer alan herhangi bir istasyona kilitlemek zorundas?n?z.

Bir ula??m arac? olarak da kullanabilece?iniz bu sistem ülkemize oldukça geç gelse de bisiklet severler için güzel bir deneyim ya?at?yor. Biz sizler için gittik ve denedik, gidip kiralamak ve pedal çevirmek size kalm??! Haydi ?stanbullular pedallara kuvvet!

Close Menu
en_USEnglish
tr_TRTürkçe en_USEnglish