Türkiye'de Trafik Sorunu ve Bisiklet Kullanımı

Gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de en önemli sorunların başında trafik gelmektedir. Nüfustaki sürücü ve motorlu araç sayısındaki hızlı artışın yanı sıra, sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan kolay ulaşım ihtiyacı, kaynak yetersizliği ve plansız uygulamalar sonucu, motorlu taşıtların faydadan çok zarar vermesine neden olmaktadır.

Yük ve yolcu taşımacılığının %90’ı aşkın bir kısmının şehiriçi ve şehirler arası karayollarımız üzerinden yapılmasına rağmen, trafik alt yapısında ve kamuoyundaki trafik bilincinde yeterli gelişme sağlanamaması nedeniyle trafik, ülkemizin en öncelikli çözülmesi gereken sorunlarının başında yer almıştır.
Bu sorun, toplumumuzun belirli bir kısmını değil, bireyleri ve kurumlarıyla birlikte tamamını ilgilendiren çok boyutlu bir nitelik taşımaktadır. Her gün kendisini hatırlatan ve hiç istisna tanımadan herkesi hedef alan trafik kazaları, meydana geliş sebepleriyle kaza tanımlamasının ötesine geçmesine rağmen, kamuoyunda yeterli derecede tartışılmamaktadır.

Bisiklet bir spor aracı ve bir ulaşım aracı olarak Türkiye’de yaygın olarak kullanılmamaktadır. Daha doğrusu bisiklet kullanımı Türkiye’de oldukça az olmakla beraber. şehirden şehre hatta mahalleden mahalleye bile değişiklik göstermektedir. Türkiye’de bisiklet kullanımı %5 gibi düşük bir oranla ifade edilmektedir.
Bu durumun sebeplerinden bahsedecek olursak akla ilk gelenler şöyle sıralanabilir; yaşadığımız şehirler motorlu araçları ön plana çıkartacak biçimde tasarlanmış, inşa edilmiştir ve şehir altyapısı ile ilgili yapılması planlanan yeni yatırımlar için de bu eğilim devam etmektedir.
Bisikletliler için özel yolların bulunmaması, toplu taşıma araçları ile bisiklet taşınmasına olanak tanınmaması, bisiklet park yerlerinin bulunmaması gibi altyapı sorunlarının yanı sıra kişilerin davranış alışkanlıkları da bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını engelleyen sebeplerden bir tanesidir.
Şehir içi ulaşımda ilk akla gelen seçenek otomobil olur iken, gündelik hayatta bisikletin hayatımızdaki yeri çoğunlukla çocuklara verilecek bir karne hediyesi olmaktan öteye gidememektedir.
Bisikletin şehir içersinde kabul gören bir ulaşım aracı olmamasının yanı sıra, bir spor ve hobi aracı olarak bisiklet kullanımı da olması gereken düzeyde değildir, oysa ki büyük şehirlerde dahi, şehirlerin keşmekeşinde kaçıp yeşil ve nefes alınabilecek alanlara giderek vakit geçirmek doğayla baş başa kalıp bisiklet kullanmak mümkün iken, şehirlerde yaşayan insanlar boş vakitlerini değerlendirmek amacı ile de tercihlerini yine beton binalar ve kapalı mekanlar içerisinde kalmaktan yana kullanmaktadırlar.

Hakkımızda

Sözleşmeler

Son Twitler

İletişim

© Copyright 2019 | Yapıdrom Şehir Dizaynı İnşaat Bilişim Teknolojileri ve Reklamcılık