Smart Bicycles Loved at Sekapark

Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi?nin ula??m projelerinden biri olan Ak?ll? Bisikletler, Sekapark??n vazgeçilmezlerinden oldu.
Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi?nin kentte hayata geçirdi?i Kocaeli Ak?ll? Bisiklet Projesi(KOB?S) vatanda?lar taraf?ndan k?sa sürede benimsendi. Türkiye?nin ilk bisikletli park? olma özelli?i ta??yan Sekapark?a, Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi vatanda?lar?n gezmesi için 12 bisikletlik 3 istasyon olu?turdu. Ula??m ve gezi amaçl? kullan?lan ak?ll? bisikletler, özellikle Sekapark?ta çok tercih edilir hale geldi. Ayr?ca kentin her yerinde her an ak?ll? bisikletlerle dola?an pek çok insan görmek mümkün.
Park?n içinde yer alan üç istasyonda hafta sonlar? neredeyse bo?ta hiç bisiklet kalm?yor. Park? gezmek için gelen vatanda?lar Ak?ll? Bisikletlere binerek hem park?n tamam?n? keyifli bir ?ekilde gezme f?rsat? buluyor, hem de gezi boyunca spor yapm?? oluyor. Ak?ll? Bisikletler; Sekapark Palmiye Cafe, Sekapark Uçurtma Tepesi ve Sekapark 2. Etap?ta yer al?yor.
Kartepe Köseköy?den ba?layan ve Plajyolu?na kadar devam eden bisiklet yolu üzerinde 18 adet Ak?ll? Bisiklet istasyonu bulunuyor. 120 Ak?ll? Bisiklet?in yer ald??? bu istasyonlar 208 park yerinden olu?uyor. ?stasyonlar; Sekapark Palmiye Cafe, Sekapark Uçurtma Tepesi, Sekapark 2. Etap, Plajyolu, ?zmit Marina, Mimar Sinan Köprüsü alt?, Kocaeli Fuar?, Tren Gar?, ?zmit Belediyesi önü, An?tpark, Do?u K??la Park?, Kand?ra Sapa??, Yahya Kaptan K?nal? Asker Park?, Yahya Kaptan D-100 ve Yahya Kaptan Bisiklet e?itim Alan?, Alikahya Merkez, Yuvam Y?ld?z Konutlar?, Kartepe Köseköy?de yer al?yor.

Close Menu
en_USEnglish
tr_TRTürkçe en_USEnglish