Leave the Car Continue with Bike

?spark ak?ll? bisiklet uygulamas?n? yeniden hizmete soktu. Uygulama Kad?köy – Kartal aras?nda 10 istasyon ve 100 bisiklet ile hizmet verecek. Vatanda?lar 1 saatine 2 TL, 2 saatine 3 TL ücret ödeyerek bisikletleri kullanabilecek.

?spark, geçen y?l ba?latt??? ve vatanda?lar taraf?ndan yo?un ilgi gören Ak?ll? Bisiklet Kiralama Projesi’ni 3 May?s itibari ile yeniden hizmete soktu. Kad?köy – Kartal aras?nda 10 istasyon ve 100 bisiklet ile ?stanbullulara hizmet veren bisiklet kiralama sistemiyle sahil band?ndaki vatanda?lar?n k?sa mesafeli yerle giderken trafi?e tak?lmamas? hedefleniyor.

One Hour 2 TL

Bisikletlerini kullanabilmek için yanlar?nda ta??mak zorunda kalan bisiklet severler bu sistem sayesinde istedikleri ?sBike istasyonlar?ndan bisiklet kiralayabilecek. Vatanda?lar, bisikletleri 1 saati 2 TL, 2 saati 3 TL ücret ödeyerek kullanabilecek.

?ehir içi ula??mda alternatif bir araç olan bisikletin daha yayg?n kullan?labilmesi için ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi ile koordineli çal??malar yürüttüklerini belirten ?spark Genel Müdürü Mehmet Çevik ‘Bisiklet yollar? üzerinde kurdu?umuz Ak?ll? Bisiklet Kiralama Sistemi ile bisiklet severlere güzel bir hizmet daha sunuyoruz. Kent genelinde uygun noktalarda bisiklet ünitelerini yayg?nla?t?raca??z’ dedi.

Kiralamak çok basit

Ak?ll? bisiklet sistemini kredi kart? ile kullanmak isteyen bisiklet severler, kiralama terminalinden ‘bisiklet kirala’ butonunu t?klayarak önce üye olup sonra da kredi kart? ile sistemin verdi?i 8 haneli ?ifre kullan?larak bisiklet kiralanabilecek. GPS teknolojisi sayesinde veri taban? ile irtibat kurarak aktif hale gelen sistemde bisikletin tüm hareketleri de kontrol alt?nda olacak.

Close Menu
en_USEnglish
tr_TRTürkçe en_USEnglish